Walka z pieniaczami na budowie – rząd ma nową propozycję

Nowela prawa budowlanego, nad którą pracuje MRiT budzi coraz większe kontrowersje. Wszystko za sprawą nowego artykułu 10b. Przewiduje on, że w odwołaniu od decyzji lub zażaleniu na postanowienie muszą być wskazane zarzuty odnoszące się do nich. Jak zauważają prawnicy,...

Prawo pierwokupu na rzecz gminy

Sprzedając prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego, które zostało uprzednio nabyte od Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego, należy pamiętać, że zbywana nieruchomość może być obciążona ustawowym prawem pierwokupu przysługującym...

Co to jest remediacja?

Termin „remediacja” pochodzi od łacińskiego słowa „remedium”, które można przetłumaczyć jako „środek zaradczy”. Pojęcie remediacji gruntu doczekało się natomiast definicji legalnej i zgodnie z art. 3 pkt 31b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska...