W dniach 18-19 .09. 2017 dr Dorota Krekora-Zając wygłosiła referat na temat : Physician scientist – Clash of patient rights and principles of conducting research, na konferencji: Compensation schemes beyond in case of medical malpractice . Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Share This