Co to jest remediacja?

Termin „remediacja” pochodzi od łacińskiego słowa „remedium”, które można przetłumaczyć jako „środek zaradczy”. Pojęcie remediacji gruntu doczekało się natomiast definicji legalnej i zgodnie z art. 3 pkt 31b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska...