Partnerzy & Of Counsels

Adwokat Mariusz Zając ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez University of Florida Levin College of Law oraz Uniwersytet Warszawski. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Wykonuje zawód adwokata od 2012 roku.

Dorota Krekora-Zając jest radcą prawnym i adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Włoskiego i Europejskiego organizowaną przez Uniwersytet w Katanii.

Of Counsel adwokat Marta Tomkiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude). W trakcie studiów prawniczych otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce.

Of Counsel adwokat Miłosława Wach jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie Funduszy Europejskich.

Prawnicy

Dominika Lara w 2015 roku z wynikiem bardzo dobrym ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie odbywa aplikacje radcowska w warszawskiej Izbie Radców Prawnych.

Radca prawny Adam Klęczar jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia magisterskie na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Adwokat Anna Julia Siergiejczyk jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie funkcjonowania spółek handlowych w ujęciu prawno-ekonomicznym.

Marta Olbryś w 2017 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Szkołę Prawa Brytyjskiego organizowaną przez University of Cambridge oraz Uniwersytet Warszawski. Od 2018 roku odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Nina Wójcik w 2017 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Share This